sanitair Lieven Deneckere logo

Premies & attesten

iso9001 kwaliteitslabel

Verwarmingsaudits


Erkende technici verwarmingsaudit

De eigenaar van een centraal stooktoestel, met een nominaal totaal ge´nstalleerd vermogen van meer dan 20 kW, moet eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden. De verwarmingsaudit moet worden uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit in de volgende gevallen:

  • het centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige brandstof, heeft een totaal ge´nstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW;
  • het centraal stooktoestel wordt gevoed met vaste brandstof;
  • de verwarmingsinstallatie bestaat uit meerdere ketels.

Sanitair Lieven Deneckere is erkend technicus en biedt u deze verwarmindsaudit voor installaties tot 100 kW. Dit voor 40 euro excl. btw.

Meer over de huidige wetgeving op de site van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid

ISO 9001

Een ISO-9000 certificaat is een internationaal erkend document, dat de conformiteit bevestigd van het kwaliteitsborgingsysteem van een onderneming, met de eisen omschreven in ÚÚn van de normen uit de ISO-9000 reeks. De waarde van zo een document is mondiaal, aangezien dezelfde normen wereldwijd dienen als referentiepunt.

Een kwaliteitssysteem is een geheel van maatregelen, die een onderneming in zijn organisatie neemt om te voldoen aan de door de klant gestelde kwaliteitseisen, dit zowel voor diensten als voor producten. De intern gemaakte afspraken worden vastgelegd in procedures en gedocumenteerd. De kwaliteitsdocumentatie vormt een coherent geheel, waarin iedere werkwijze terug te vinden is.

Eens dit uitgevoerd, wordt ervoor gezorgd dat alle medewerkers va de onderneming werken volgens deze interne spelregels.

Als deze implementatie voltooid is, wordt het kwaliteitsborgingsysteem ter beoordeling voorgelegd aan de certificatie-instelling. Deze daartoe gemachtigde en bevoegd verklaarde autoriteit doet, na onderzoek (audit), hierover een uitspraak. Het behalen van een ISO-certificaat is aldus het resultaat van een maandenlange voorbereiding en een vastberaden volgehouden inspanning. Het is de bekroning van het werk van alle personeelsleden van de onderneming.

Maar daarbij blijft het niet: adel verplicht! De onderneming neemt ook de taak op zich om niet alleen het kwaliteitssysteem up-to-date te houden, maar ook voortduren te verbeteren; in dit opzicht is het een permanente wedloop zonder aankomstlijn.

Wij feliciteren de firma Lieven Deneckere met behalen van deze fel beheerde onderscheiding en wensen haar een zonnige toekomst !

Ir. J.De Cordier
Voorzitter Certificatiecommissie
AIB-Vinšotte Inter

made by Toope